V dubnu t.r. byly označeny některé předměty, které se nacházely v rozporu s domovním řádem ve společných prostorech. Ačkoliv se tehdy nepodařilo 20. dubna zorganizovat odvoz, ačkoliv byl výbor v některých případech ujištěn, že nepořádek zmizí do začátku léta, vlastníci této výzdoby nevyužili více jak 4 měsíce k její odstranění. Dnes v sobotu 1.9.2012 bylo za asistence členů výboru provedeno vyklizení […]

Read More

Revitalizace domu dle certifikátů autorizované inspektorky Ing. arch. Lányové z 1.11.2010 obsahující střechu, vnější plášť, okenní otvory, vstupní portály a vzduchotechniku a z 19.3.2012 týkající se zateplení vnitrobloku byla ukončena. Fa Holborn Group zkrátila dohodnutý termín o celý týden a tak umožnila vydání kolaudačního certifikátu ještě před koncem května. Stavba byla tedy řádně ukončena – zkolaudována a předána k užívání. Mnohaměsíční úsilí jak dodavatele […]

Read More

Podle dnes obdrženého harmonogramu druhé fáze revitalizace začne firma Holborn v pondělí 26.3.2012 se stavbou lešení ve vnitrobloku. Zateplení zahájí na východní polovině a po dokončení budou pokračovat západní polovinou. Každá polovina by se měla zateplovat přibližně měsíc. Termín úplného dokončení stavebních prací je tedy odhadován na konec května.

Read More

S velkou radostí můžeme oznámit, že dnes byly podepsány smlouvy s majitelem Garážového parku, které nám umožní zateplit stěny do vnitrobloku a dokončit tak plánovanou rekonstrukci. Pokud tedy půjde vše podle plánu, stihneme zažádat o dotaci z programu Zelená úsporám do termínu daného ministerstvem životního prostředí.

Read More