Shromáždění vlastníků SVJ Ke Strašnické 51/14 a 78/12 se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu od 18:00 v gymnáziu Voděradská, Voděradská 2. Všichni vlastníci bytových i nebytových jednotek jsou srdečně zváni. výbor SVJ

Read More

Výbor připravuje shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ke Strašnické 51/14 a 78/12, Praha 10 – Strašnice, Termín konání:   čtvrtek 27. listopadu 2014 od 18:00 Místo konání:   Divadlo Miriam, Ke Strašnické 10 Pozvánky budou rozeslány včetně podkladů nejméně 15 dní předem dle Stanov SVJ.  

Read More

Shromáždění vlastníků SVJ Ke Strašnické 51/14 a 78/12 se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu od 18:00 v divadle Miriam, Ke Strašnické 10. Všichni vlastníci bytových i nebytových jednotek jsou srdečně zváni. výbor SVJ

Read More

Už od zateplení domu a úpravy vchodů se snažíme i částečně ve spolupráci s architekty docílit jednotný design domu. Jde v zásadě o sjednocení provedených, prováděných a předpokládaných úprav tak, aby se směřovalo k jednotnému vzhledu stěn, podlah, doplňků i kovových částí. V průběhu výměny elektro a výtahů budou postupně nahrazeny modré plechy omítkou v již provedené kombinaci vanilka a bílá, která bude pro realizaci výtahů obnovena. […]

Read More

Sotva dokončili své dílo elektrikáři začala hlavní událost roku. Čeká nás perný měsíc na jehož konci pojedeme krásnými novými výtahy. Pokud vás nyní vyzvu, abyste se obrátili na výbor, pokud vám výluka bude činit potíže, budete si říkat:“ si snad dělá … „. Ne opravdu sice asi nevyneseme do patra váš nákup, ale kdyby bylo […]

Read More

Oznámení o dražebním jednání Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ nařizuje dražební jednání na den 28.5.2013 v 09:00 hod. do sídla Exekutorského úřadu Praha-západ, Plzeňská 298/276, Praha 5.  Předmětem dražby budou:  – bytová jednotka číslo 78/1 v budově č.p.51,78 na stavební parcelách 153/15 a 153/16 – spoluvlastnický podíl 118/7573 na budově č.p. 51,78 – spoluvlastnický podíl 472/120132 […]

Read More

Vážení obyvatelé domu, upozorňujeme Vás, že v souladu se souhlasem shromážděním vlastníků bude v obou domech společenství provedena v období  od 21.5. do 17.6. 2013 rekonstrukce elektrického vedení.  Na provedení prací bylo vypsáno výběrové řízení, které bylo vyhodnocováno nezávisle zástupci výborů 3 SVJ a TDI. Z tohoto výběrového řízení vyšla objektivně vítězně firma Rejnok spol. s r. o., která kromě nejnižší ceny taky jako […]

Read More

Z důvodu zahájení přípravných prací na celkové výměně elektrorozvodů bylo vyhověno na přípravné schůzce dne 20.3. žádosti firmě Rejnok ohledně posunu termínu revizí na středu a čtvrtek 3.4. a 4.4. od 14:00 do 19:00. Bohužel na této schůzce nebyl přítomen nikdo, kdo by byl spraven ve věci provádění revizí následný , tj. tento týden ve vchodu 78/12. Nikdo tedy neinformoval ani […]

Read More

Vážení obyvatelé domu, upozorňujeme Vás, že z důvodu rekonstrukce schválené shromážděním vlastníků bude v obou domech společenství v období od 24.6. do 1.8.2013 přerušen provoz výtahů. Počítejte prosím s tímto termínem tak, aby nebyl v kolizi s Vámi předpokládanou činností, např. rekonstrukcí bytového jádra nebo jinou stavební činností, stěhováním apod. V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek v souvislosti s výlukou výtahu kontaktujte výbor SVJ. Děkujeme předem za […]

Read More