Z důvodu zahájení přípravných prací na celkové výměně elektrorozvodů bylo vyhověno na přípravné schůzce dne 20.3. žádosti firmě Rejnok ohledně posunu termínu revizí na středu a čtvrtek 3.4. a 4.4. od 14:00 do 19:00. Bohužel na této schůzce nebyl přítomen nikdo, kdo by byl spraven ve věci provádění revizí následný , tj. tento týden ve vchodu 78/12. Nikdo tedy neinformoval ani […]

Read More