Revitalizace domu dle certifikátů autorizované inspektorky Ing. arch. Lányové z 1.11.2010 obsahující střechu, vnější plášť, okenní otvory, vstupní portály a vzduchotechniku a z 19.3.2012 týkající se zateplení vnitrobloku byla ukončena. Fa Holborn Group zkrátila dohodnutý termín o celý týden a tak umožnila vydání kolaudačního certifikátu ještě před koncem května. Stavba byla tedy řádně ukončena – zkolaudována a předána k užívání. Mnohaměsíční úsilí jak dodavatele […]

Read More