Proveden úklid společných prostor

V dubnu t.r. byly označeny některé předměty, které se nacházely v rozporu s domovním řádem ve společných prostorech. Ačkoliv se tehdy nepodařilo 20. dubna zorganizovat odvoz, ačkoliv byl výbor v některých případech ujištěn, že nepořádek zmizí do začátku léta, vlastníci této výzdoby nevyužili více jak 4 měsíce k její odstranění.

Dnes v sobotu 1.9.2012 bylo za asistence členů výboru provedeno vyklizení nepořádku. Byly ponechány pouze předměty, které souvisejí s pěstováním květin na chodbách, stavebniny, které nebyly na místě už v dubnu, esteticky hodnotné a opravdu cenné věci. Celkem bylo odvezeno cca 500 kg vašeho nepořádku.

Váš výbor