Zateplení domu dokončeno

Revitalizace domu dle certifikátů autorizované inspektorky Ing. arch. Lányové z 1.11.2010 obsahující střechu, vnější plášť, okenní otvory, vstupní portály a vzduchotechniku a z 19.3.2012 týkající se zateplení vnitrobloku byla ukončena. Fa Holborn Group zkrátila dohodnutý termín o celý týden a tak umožnila vydání kolaudačního certifikátu ještě před koncem května. Stavba byla tedy řádně ukončena – zkolaudována a předána k užívání. Mnohaměsíční úsilí jak dodavatele tak i nás zástupců výborů všech SVJ, stavebního dozoru Ing. Vašáka, Ing. arch. Lányové a dalších tímto konečně dospělo do cíle. V současné době jsou ve spolupráci s dodavatelskou firmou dokompletovány požadované dokumenty pro SFŽP ČR a budou doloženy k žádosti o příspěvek v rámci programu Zelená úsporám nejpozději do 15.6.2012. Pak už budeme jen doufat, že SFŽP dostojí příslibu o přidělené částce, kterou by nám měl předat po dokončení stavby do konce roku 2012.

Skončila tak významná událost v životě tohoto domu, která změnila určitě výrazně k lepšímu jeho vnější vzhled. Zároveň si uvědomujeme, že se jedná jen o první krok, za kterým musí co nejdříve následovat další. Rozvody elektřiny prošly sice na veřejné části důkladnou revizí a v bytech revize připravujeme, ale celá koncepce elektrorozvodů je nejen morálně, ale dle současných požadavků zastaralá. Výtahy jsou na konci své životnosti a o jejich estetické a funkční úrovni raději ani nemluvě. Určitě by nějaké stavební úpravy snesly společné prostory, osvětlení a zábradlí na schodištích, sklepní kóje atd. Chtěli bychom během příštího roku provést  zušlechtění okolí domu, vyměnit propadlé obrubníky, obnovit povrch chodníků a provést odborné sadové úpravy, jak je tomu např. u panelových domů směrem k Průběžné ulici.

Bohužel i přes uzavřené oboustranné dohody s vlastníkem „bazénu“ nemůžeme urychlit zacelení této ošklivosti, která nyní ještě více vynikla vůči novému barevnému plášti budovy. Intenzivně spolupracujeme na vyřešení právních náležitostí, které by umožnily buď současnému vlastníkovi GPS Strašnice nebo vhodnému investorovi provést zde vyprojektované a stavebně povolené podzemní garáže a čtyřpodlažní nadzemní objekt. Vše je neskutečně složité už jen pokud se týká pouhého vyčištění historicky pokřivených a neřešených vlastnických vztahů. O dalším vývoji vás budeme informovat.