Rekonstrukce společných rozvodů silno- a slaboproudů

Vážení obyvatelé domu,

upozorňujeme Vás, že v souladu se souhlasem shromážděním vlastníků bude v obou domech společenství provedena v období

 od 21.5. do 17.6. 2013

rekonstrukce elektrického vedení.

 Na provedení prací bylo vypsáno výběrové řízení, které bylo vyhodnocováno nezávisle zástupci výborů 3 SVJ a TDI. Z tohoto výběrového řízení vyšla objektivně vítězně firma Rejnok spol. s r. o., která kromě nejnižší ceny taky jako jediná garantovala provedení prací v před výměnou výtahů (od 24.6.) a též ze všech zúčastněných firem v nejkratší době.

 Rekonstrukce bude probíhat vždy jen v jednom vchodě a bude trvat 10 pracovních 

dní /vchod. Při rekonstrukci elektra se bude postupovat od nejvyšších pater směrem dolů. Během rekonstrukce bude byt krátce odpojen od sítě při přepojování na náhradní zdroj. Po dokončení výměny vedení na patře bude nutné ve večerních hodinách (cca 16-19 hod) zpřístupnit byt, aby byl připojen na nové vedení. Dodržení navrženého nebo s realizující firmou dohodnutého termínu zpřístupnění bytu bude nezbytné! Harmonogram připojování bytů bude vyvěšen na začátku rekonstrukce elektra dodavatelskou firmou.

 Během rekonstrukce budou též byty postupně odpojovány od slaboproudého vedení (telefony O2 a UPC). Počítejte s možností dočasného přerušení těchto služeb. U sítě UPC bude obnovení rozvodů prováděno přímo servisní firmou pracující pro UPC.

 Bude provedena výměna rozvodů domovního telefonu včetně zvonkového tabla a domácích přístrojů. V ceně rekonstrukce je obnovení stávajícího stavu – tj. osazení audio přístroje. Video telefon bude možné připojit za příplatek. Prosíme o oznámení zájmu o video přístroj do 15.5. na mail výboru SVJ.

 Rekonstrukce bude pravp. probíhat v následujících pracovních dnech:

cca od 21.5. do 4.6. ve vchodu č. 78/12

cca od 4.6. do 17.6. ve vchodu č. 51/14

 Vzhledem k současně již probíhajícím pracím ve vchodech Ke Strašnické 26/20 a 52/22 bude znám přesný harmonogram až na základě průběhu rekonstrukce v těchto 2 vchodech. Do akce vstupují další subjekty – PRE, O2, UPC a jejich subdodavatelé a termíny, proto výše uvedené informace budeme postupně upřesňovat. Sledujte prosím nástěnku a www stránky SVJ. V případě dotazů nás kontaktujte.

 Výbor SVJ

Ke Strašnické 51/14 a 78/12