Změna termínu revizí bytových elektrorozvodů

Z důvodu zahájení přípravných prací na celkové výměně elektrorozvodů bylo vyhověno na přípravné schůzce dne 20.3. žádosti firmě Rejnok ohledně posunu termínu revizí na středu a čtvrtek 3.4. a 4.4. od 14:00 do 19:00. Bohužel na této schůzce nebyl přítomen nikdo, kdo by byl spraven ve věci provádění revizí následný , tj. tento týden ve vchodu 78/12. Nikdo tedy neinformoval ani mne ani Vás obyvatele vchodu. Já osobně jsem byl na dovolené a ačkoliv jsem byl trvale na mailu nedošla mi žádná informace o schůzce s firmou Rejnok. Velice mne mrzí, že se stalo, že Vy jste byli nachystáni, ale firma nedorazila. Firma měla odsouhlasenou změnu termínu od lidí, kterým do toho nic není (členové ostatních výborů SVJ), ale nemohla to tušit. Členové ostatních výborů žili v domění, že se informace nějak dostane tam, kam má. Nedostala.

Ještě jednou se omlouvám. Rozhodně nebylo naším cílem si z Vás vystřelit. Vím jak je těžké uvolnit se z práce. Tento text píšu v 23:16 a jsem stále v pracovním procesu. Nový rozpis na 3. a 4.4. vyvěsím po potvrzení firmou Rejnok.

Děkuji za pochopení a přijetí mé omluvy.