Nevěřte fámám

K dnešnímu dni se rozšířila celým domem fáma, že SVJ bude stiženo exekucí. Popř. že exekucí bude stižen veškerý majetek CIB.

Ani jedna z těchto zaručených zpráv není pravdivá. SVJ veškeré závazky vůči dodavatelům tepla, vody aj. plní, stejně tak jako pravidelně a bez problémů splácí úvěr. Množství vybraných peněz do FO je vyšší než splátka. Žádná platba SVJ není v prodlení a není upomínána, natož soudně vymáhána.

U BJ ve vlastnictví CIB je v katastru uvedena poznámka „Nařízení exekuce – CIB Flats P10, a.s.“. Je tak proto, že CIB vede soudní spor o směšnou částku cirka 7 tisíc, který díky zjevnému pochybení soudu přerostl v exekuci. Odvolání bylo úspěšné a na základě posledního výroku soudu může CIB volně nakládat svým majetkem. I toto rozhodnutí je uloženo na katastru. Více ke kauze na stránkách CIB.